Společnost 4.0:
Jak se připravit na dopady technologické revoluce

Další debatu na téma technologie a společnost uspořádal Aspen Institute Central Europe ve spolupráci s Opero a ABRA Software dne 16. května pod názvem Společnost 4.0: Jak se připravit na dopady technologické revoluce.

V úvodní prezentaci Pavel Kysilka upozornil na skutečnost, že dle statistik OECD jsou digitální revolucí v Evropě nejvíce ohrožené dvě země, a to Česká republika a Slovensko. Aktuální komparativní výhody středoevropských zemí se mohou stát v digitální době zcela bezvýznamnými. Pokud chce střední Evropa uspět i v nových podmínkách, musí v budoucnu disponovat kvalifikovanými lidmi, připravenými se neustále učit novým věcem. Dále bude nezbytně nutné disponovat kvalitní infrastrukturou – vedle dobré dálniční sítě bude zásadní pokrýt všechny regiony vysokorychlostním internetem. I nadále bude hrát hlavní úlohu makroekonomická stabilita a bezpečnost. Ve druhé prezentaci Daniel Prokop hosty seznámil s výsledky průzkumů věnovaných digitální nerovnosti, kterou lze v základních rysech rozdělit na nerovnost dvojího druhu – nerovnost v přístupu k internetu (generační, socioekonomická, regionální), a nerovnost danou digitálními dovednostmi. Digitální nerovnost zpravidla souvisí s dalšími nerovnostmi – dostupnost práce, sociální kapitál, kvalita vzdělávání. Na druhou stranu přístup k internetu může některé nerovnosti vyrovnávat. Má-li společnost jako celek v digitální době uspět, musí digitální nerovnosti v maximální možné míře snižovat, a to nejen mezi skupinami s odlišnou úrovní vzdělání, ale i mezi jednotlivými regiony.

V následující diskusi, moderované Petrem Benešem ze 6D Academy, přiblížil Eduard Palíšek hlavní rysy průmyslu 4.0, v němž díky rozvoji nových procesů a modelů dochází k individualizaci výrobků, ovšem za cenu sériové výroby. Jan Straka upozornil na potřebu vést celospolečenskou debatu o tom, jak transformovat školství, aby jeho absolventi obstáli v nových podmínkách. V České republice učitelé patří k nejhůře placeným vysokoškolákům a na školství je vydáváno pouze 3,5 % HDP, tedy v přepočtu o 57 mld. méně než je průměr členských zemí OECD. Navzdory tomu české školství dosahuje průměrných výsledků. Bára Bühnová shrnula své zkušenosti vysokoškolské pedagožky v IT a z neziskové organizace Czechitas, jež má za cíl zvýšit IT gramotnost u žen a mladých lidí. Pro ilustraci uvedla, že na univerzitě vyučuje šest programovacích jazyků, z nichž žádný se ještě nevyučoval v době, kdy ona sama IT na univerzitě studovala.

Experti Evropské komise odhadují, že na každé pracovní místo zaniklé v důsledku digitální revoluce vznikne 2,6 nových pracovních míst. Tento odhad navíc Eduard Palíšek považuje za značně podhodnocený. Na druhou stranu, pokud spolu s průmyslem 4.0 nevznikne také společnost 4.0, může digitální revoluce namísto nových pracovních míst přinést hluboké sociální rozdíly. Abychom tomu zabránili, musí se vzdělávání jedince rozkročit mezi více oborů a probíhat celoživotně. Jsme připraveni?

 

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.